Ansprechpartner

Veranstaltungskalender: Andreas – kalender@wacker-f3.de

Offene Bühne: Gritta – buehne@wacker-f3.de

Filmbar: Sebo – film@wacker-f3.de

Wacker Salon: Sonja – salon@wacker-f3.de

Ausstellungen: Ralf – kunst@wacker-f3.de

Essen & Trinken: Bee – essen-trinken@wacker-f3.de

Wanderbar: Heidrun – wanderbar@wacker-f3.de

Freitagsbar: Max – freitagsbar@wacker-f3.de

Hofladen: Annette – hofladen@wacker-f3.de

Info allgemein – info@wacker-f3.de

Technische / rechtliche Hinweise zur Seite: Andreas –  admin@wacker-f3.de